Den kalla vintern pressar upp terminspriserna

Analys vecka 10

Spotpriserna sjönk något under veckan då vädret var något mildare än veckan innan.

Terminspriserna steg på grund av högre priser i Tyskland, relativt kall väderlek och stärkta CO2-priser. Att väderprognoserna nu spår kallare väderlek igen påverkade också prisbilden, då den hydrologiska balansen förväntas minska igen.

Prognos vecka 11

Spotpriserna förväntas ligga stabila eller till och med sjunka något, tack vare minskad efterfrågan och ökad vindproduktion.
Se priserna timme för timme ››

Terminspriserna kommer troligen att stiga något ytterligare då den kyliga väderleken ser ut att komma tillbaks fram emot helgen, med svagare hydrologisk balans som följd.

DAGENS ELMIX
Fast Effekt-fördelningen är nu:  Dec 2018, 50 % • Jan 2019, 50 % • Feb 2019, 50%.

Har du inte Elmixen – kolla här vad du kunde ha sparat ››

---

Spotpriserna, förra veckans pris inom parantes
SE 1 – 43,3 öre/kWh (43,3)  SE 2 – 43,3 öre/kWh (43,3)
SE 3 – 43,3 öre/kWh (43,3)  SE 4 – 43,3 öre/kWh (43,3)

Terminspriserna
Kvartal 2 2018
, förra veckans pris, inom parantes
SE 1 – 34,1 öre/kWh (30,4)  SE 2 – 34,1 öre/kWh (30,4) 
SE 3 – 34,3 öre/kWh (31,2)  SE 4 – 35,0 öre/kWh (32,2)

Helår, 2018, förra veckans pris, inom parantes
SE 1 – 33,3 öre/kWh (33,1)  SE 2 – 33,3 öre/kWh (33,1) 
SE 3 – 34,2 öre/kWh (34,2)  SE 4 – 34,9 öre/kWh (35,2)
Nordpools priser – exkl skatter och avgifter.