Något mildare väder ger lägre spotpriser

Analys vecka 9

Spotpriserna låg kvar på en hög nivå under veckan på grund av den kalla väderleken. Det blev också några rejäla pristoppar under timmar med hög förbrukning.

Terminspriserna låg kvar på ungefär samma nivå som veckan innan, på grund av höga spotpriser och prognoser om svagare hydrologisk balans.

Prognos vecka 10

Spotpriserna kommer att sjunka i takt med att den stränga kylan avtar. De långsiktiga väderprognoserna förutspår mildare temperaturer och mer nederbörd, något som är positivt för den hydrologiska balansen.
Se priserna timme för timme ››

Terminspriserna ligger troligtvis kvar på en hög nivå ännu en tid, på grund av höga spotpriser. relativt kall väderlek och stärkta CO2-priser.

DAGENS ELMIX
Fast Effekt-fördelningen är nu:  Dec 2018, 50 % • Jan 2019, 50 % • Feb 2019, 50%.

Har du inte Elmixen – kolla här vad du kunde ha sparat ››

---

Spotpriserna, förra veckans pris inom parantes
SE 1 – 41,1 öre/kWh (48,8)  SE 2 – 41,1 öre/kWh (48,8)
SE 3 – 41,1öre/kWh (48,8)  SE 4 – 41,1 öre/kWh (48,8)

Terminspriserna
Kvartal 2 2018
, förra veckans pris, inom parantes
SE 1 – 30,4 öre/kWh (31,7)  SE 2 – 30,4 öre/kWh (31,7) 
SE 3 – 31,2 öre/kWh (32,4)  SE 4 – 32,2 öre/kWh (33,4)

Helår, 2018, förra veckans pris, inom parantes
SE 1 – 31,4 öre/kWh (33,1)  SE 2 – 31,4 öre/kWh (33,1) 
SE 3 – 32,7 öre/kWh (34,2)  SE 4 – 33,6 öre/kWh (35,2)
Nordpools priser – exkl skatter och avgifter.