Fortsatt låga priser över hela linjen

Analys vecka 47
Spotpriserna steg då vädret blev kallare och efterfrågan ökade. Prisökningen dämpades något av högre produktion än väntat från både vind och kärnkraft.
Terminspriserna sjönk en smula då långtidsprognoserna spådde varmare och nederbördsrikare väder än normalt för årstiden.

Prognos vecka 48
Spotpriserna kommer troligen att stiga då förbrukning och efterfrågan förväntas stiga samt att vindproduktionen sjunker.
Terminspriserna förväntas ligga stabila eller till och med sjunka något. Våta och varma prognoser inför december ger hopp om att den hydrologiska balansen blir bättre igen.
Har du inte Elmixen – kolla här vad du kunde ha sparat ››

DAGENS ELMIX, uppdaterad 2015-10-13
Stabil kärnkraftsproduktion och god hydrologisk balans gör att vi justerat vår Dagens Elmix. Fast Effekt-fördelningen är nu:  Dec 2015, 50 % • Jan 2016, 50% • Feb 2016, 50 %.

Spotpriserna, förra veckans pris inom parantes
SE 1 – 25,1 öre/kWh (22,2)  SE 2 – 25,1 öre/kWh (22,2) 
SE 3 – 25,4 öre/kWh (22,2)  SE 4 – 25,4 öre/kWh (22,2)

Terminspriserna
Kvartal 1, 2016
, förra veckans pris inom parantes
SE 1 – 23,2 öre/kWh (24,7)  SE 2 – 23,3 öre/kWh (24,8) 
SE 3 – 23,9 öre/kWh (25,0)  SE 4 – 26,4 öre/kWh (27,9)

Helår, 2016, förra veckans pris inom parantes
SE 1 – 21,3 öre/kWh (22,1)  SE 2 – 20,1 öre/kWh (20,6) 
SE 3 – 23,1 öre/kWh (24,2)  SE 4 – 24,0 öre/kWh (25,1)