Kallare väderprognoser pressar upp priserna

Analys vecka 7

Spotpriserna sjönk något under veckan för att stiga igen inför v 8 då väderprognoserna förutspådde både kallare och torrare väder.

Terminspriserna steg. De närmaste på grund av kalla och torra väderprognoser, terminerna längre fram på grund av högre kol- och CO2-priser.

Prognos vecka 8

Spotpriserna stiger troligen då vädret blir torrt och kallt, med ökad förbrukning som följd.
Att vindproduktionen förväntas sjunka spelar också in.
Se priserna timme för timme ››

Terminspriserna stiger troligen ytterligare denna vecka. Försvagad hydrologisk balans, stigande spotpriser samt högre kol- och CO2-priser spelar in.

DAGENS ELMIX
Fast Effekt-fördelningen är nu: Feb 2018, 50%, • Dec 2018, 50 % • Jan 2019, 50 %.

Har du inte Elmixen – kolla här vad du kunde ha sparat ››

---

Spotpriserna, förra veckans pris inom parantes
SE 1 – 48,2 öre/kWh (34,2)  SE 2 – 48,2 öre/kWh (34,2)
SE 3 – 48,2 öre/kWh (35,5)  SE 4 – 48,2 öre/kWh (38,3)

Terminspriserna
Kvartal 2 2018
, förra veckans pris, inom parantes
SE 1 – 32,8 öre/kWh (29,5)  SE 2 – 32,8 öre/kWh (29,5) 
SE 3 – 33,5 öre/kWh (30,3)  SE 4 – 34,5 öre/kWh (31,2)

Helår, 2018, förra veckans pris, inom parantes
SE 1 – 34,4 öre/kWh (31,5)  SE 2 – 34,4 öre/kWh (31,5) 
SE 3 – 35,5 öre/kWh (32,6)  SE 4 – 36,4 öre/kWh (33,5)
Nordpools priser – exkl skatter och avgifter.