Kallare väder igen, priserna stiger igen

Analys vecka 4

Spotpriserna låg högt i början av veckan på grund av ett driftsavbrott på Nordbalt-kabeln. Priserna sjönk sedan som förutspåtts under den senare delen av veckan då väderleken blev mildare med mindre efterfrågan som följd.

Terminspriserna gick åt olika håll förra veckan. De närmaste terminerna som vi redovisar nedan sjönk något på grund av stark hydrologisk balans. Terminerna längre fram steg något på grund av högre kol- och CO2-priser.

Prognos vecka 5

Spotpriserna bör stiga igen när vädret åter blir kallare. Vindproduktionen förväntas sjunka och Forsmark 2 beräknas vara tillbaka i full produktion på lördag, efter att ha gått med lägre effekt sedan 15 januari på grund av ventilproblem. Se priserna timme för timme ››

Terminspriserna kan komma att reagera på samma sätt som förra veckan. Terminerna längre fram (19-20) stiger troligen något ytterligare på  grund av högre kol- och CO2-priser. De närmaste terminerna sjunker troligen något ytterligare på grund av god hydrologisk balans. Men om februari månad ser ut att bli kall kan trenden vända.

DAGENS ELMIX
Fast Effekt-fördelningen är nu:  Jan 2018, 50 % • Feb 2018, 50%, • Dec 2018, 50 %

Har du inte Elmixen – kolla här vad du kunde ha sparat ››

---

Spotpriserna, förra veckans pris inom parantes
SE 1 – 31,6 öre/kWh (36,0)  SE 2 – 31,6 öre/kWh (36,0)
SE 3 – 31,6 öre/kWh (36,0  SE 4 – 31,6 öre/kWh (36,0)

Terminspriserna
Kvartal 2 2018
, förra veckans pris, inom parantes
SE 1 – 26,2 öre/kWh (26,7)  SE 2 – 26,2 öre/kWh (26,7) 
SE 3 – 27,1 öre/kWh (28,1)  SE 4 – 28,0 öre/kWh (28,7)

Helår, 2018, förra veckans pris, inom parantes
SE 1 – 29,9 öre/kWh (30,2)  SE 2 – 29,9 öre/kWh (30,2) 
SE 3 – 31,0 öre/kWh (31,6)  SE 4 – 31,9 öre/kWh (32,5)
Nordpools priser – exkl skatter och avgifter.