Ökad förbrukning och kallt väder pressade upp priserna 

Analys vecka 2

Spotpriserna steg även förra veckan då väderleken fortsatte att vara kall med ökad efterfrågan till följd. Även ökad export till kontinenten hjälpte till att pressa upp spotpriserna

Terminspriserna steg också på grund av den kalla väderleken. De närmaste terminerna, 2018 och 2019 påverkades mest av detta. 2020 påverkades inte alls, utan sjönk något.

Prognos vecka 3

Spotpriserna bör sjunka något denna vecka. Exporten förväntas minska och produktionen från både vind- och kärnkraft ökar. Se priserna timme för timme ››

Terminspriserna kan komma att stiga ytterligare denna vecka. Väderprognoserna förutspår växlande väderlek, både kallt och milt väder. Mer nederbörd än normalt gör att den hydrologiska balansen kommer att ligga kvar på ungefär samma nivå som idag.

DAGENS ELMIX
Fast Effekt-fördelningen är nu:  Jan 2018, 50 % • Feb 2018, 50%, • Dec 2018, 50 %

Har du inte Elmixen – kolla här vad du kunde ha sparat ››

---

Spotpriserna, förra veckans pris inom parantes
SE 1 – 33,1 öre/kWh (39,3)  SE 2 – 33,1 öre/kWh (39,3)
SE 3 – 33,1 öre/kWh (39,3)  SE 4 – 33,1 öre/kWh (39,3)

Terminspriserna
Kvartal 2 2018
, förra veckans pris, inom parantes
SE 1 – 27,4 öre/kWh (26,1)  SE 2 – 27,4 öre/kWh (26,1) 
SE 3 – 28,8 öre/kWh (27,5)  SE 4 – 29,4 öre/kWh (28,1)

Helår, 2018, förra veckans pris, inom parantes
SE 1 – 30,7 öre/kWh (29,5)  SE 2 – 30,7 öre/kWh (29,5) 
SE 3 – 32,1 öre/kWh (31,0)  SE 4 – 33,0 öre/kWh (31,8)
Nordpools priser – exkl skatter och avgifter.