God hydrologisk balans håller nere priserna 

Under jul- och nyårsveckorna har det inte publicerats några marknadsrapporter. Men nu när helgerna är över kommer de som vanligt att publiceras varje onsdag.

Analys vecka 1

Spotpriserna steg något efter jul- och nyårshelgerna när industriproduktionen kom igång igen och väderleken fortsätter att vara relativt kall. Prisstegringarna dämpades i viss mån av den goda hydrologiska balansen.

Terminspriserna låg stabila över hela linjen trots höga kolpriser. Detta tack vare den goda hydrologiska balansen och stabila bränslepriser.

Prognos vecka 2

Spotpriserna stiger denna vecka då väderleken fortsätter att vara kylig.
Se priserna timme för timme ››

Terminspriserna ligger troligtvis stabila även denna vecka, tack vare god hydrologiska balans och stabila bränslepriser.

DAGENS ELMIX
Fast Effekt-fördelningen är nu: Dec 2017, 50 % • Jan 2018, 50 % • Feb 2018, 50%.

Har du inte Elmixen – kolla här vad du kunde ha sparat ››

---

Spotpriserna, förra veckans pris inom parantes
SE 1 – 39,3 öre/kWh (28,2)  SE 2 – 39,3 öre/kWh (28,2)
SE 3 – 39,3 öre/kWh (28,2)  SE 4 – 39,3 öre/kWh (28,2)

Terminspriserna
Kvartal 2 2018
, förra veckans pris, inom parantes
SE 1 – 26,1 öre/kWh (25,6)  SE 2 – 26,1 öre/kWh (25,6) 
SE 3 – 27,5 öre/kWh (27,0)  SE 4 – 28,1 öre/kWh (27,6)

Helår, 2018, förra veckans pris, inom parantes
SE 1 – 29,5 öre/kWh (29,3)  SE 2 – 29,5 öre/kWh (29,2) 
SE 3 – 31,0 öre/kWh (30,8)  SE 4 – 31,8 öre/kWh (31,6)
Nordpools priser – exkl skatter och avgifter.