Något lägre spotpriser denna vecka

Analys vecka 48

Spotpriserna låg som förutspått på en hög nivå hela veckan, till följd av den kyliga väderleken.

Terminspriserna steg något under veckan. De närmaste på grund av den kalla väderleken och terminerna längre fram eftersom kol- och CO2 -priserna stärktes.

Prognos vecka 49

Spotpriserna kommer troligen att sjunka något denna vecka. Men priserna ligger kvar på en relativt hög nivå när väderleken förväntas vara kall i december. Förbrukningen förväntas öka med 2,9 GWh jämfört med november. Se priserna timme för timme ››

Terminspriserna förväntas sjunka något igen, på grund av prognoser om lägre kolpriser och en starkare EUR jämfört med USD. Även lite mildare långtidsprognoser spelar in.

DAGENS ELMIX
Fast Effekt-fördelningen är nu: Dec 2017, 50 % • Jan 2018, 50 % • Feb 2018, 50%.

Har du inte Elmixen – kolla här vad du kunde ha sparat ››

---

Spotpriserna, förra veckans pris inom parantes
SE 1 – 31,0 öre/kWh (47,5)  SE 2 – 31,0 öre/kWh 47,5)
SE 3 – 31,0 öre/kWh (47,5)  SE 4 – 31,0 öre/kWh (51,6)

Terminspriserna
Kvartal 1 2018
, förra veckans pris, inom parantes
SE 1 33,4 öre/kWh (33,6)  SE 233,4 öre/kWh (33,6) 
SE 335,5 öre/kWh (35,4)  SE 4 – 36,6 öre/kWh (36,4)

Helår, 2018, förra veckans pris, inom parantes
SE 1 29,6 öre/kWh (30,5)  SE 229,6 öre/kWh (30,5) 
SE 331,3 öre/kWh (32,1)  SE 4 – 32,2 öre/kWh (33,0)
Nordpools priser – exkl skatter och avgifter.