Kyla ger högre spotpriser

Analys vecka 47

Spotpriserna steg som väntat under förra veckan, mest beroende på den kyliga väderleken. Minskad export dämpade effekten av det oplanerade stoppet av Oskarshamn 3.

Terminspriserna steg också något under veckan. De närmaste terminerna steg mest, på grund av de kalla väderprognoserna. Terminerna längre fram steg på grund av högre kol- och CO2-priser.

Prognos vecka 48

Spotpriserna förväntas ligga kvar på en hög nivå denna vecka. De för årstiden låga temperaturerna, och ökad export sätter press på priserna. Att Oskarshamn 3 förväntas åter i produktion dämpar detta något. Se priserna timme för timme ››

Terminspriserna förväntas stiga något ytterligare då väderprognoserna är kallare än normalt för december. Även kol- och CO2 priserna är fortsatt starka. Om väderleken blir varmare än förväntat kan dock terminspriserna gå nedåt igen.

DAGENS ELMIX, uppdaterad 2016-02-23
Fast Effekt-fördelningen är nu: Dec 2017, 50 % • Jan 2018, 50 % • Feb 2018, 50%.

Har du inte Elmixen – kolla här vad du kunde ha sparat ››

---

Spotpriserna, förra veckans pris inom parantes
SE 1 – 47,5 öre/kWh (48,5)  SE 2 – 47,5 öre/kWh 48,5)
SE 3 – 47,5 öre/kWh (48,5)  SE 4 – 51,6 öre/kWh (48,5)

Terminspriserna
Kvartal 1 2018
, förra veckans pris, inom parantes
SE 1 33,6 öre/kWh (33,2)  SE 233,6 öre/kWh (33,2) 
SE 335,4 öre/kWh (35,0)  SE 4 – 36,4 öre/kWh (36,0)

Helår, 2018, förra veckans pris inom parantes
SE 1 30,5 öre/kWh (29,9)  SE 230,5 öre/kWh (29,9) 
SE 332,1 öre/kWh (31,5)  SE 4 – 33,0 öre/kWh (32,4)
Nordpools priser – exkl skatter och avgifter.