Kall väderlek pressar upp priserna

Analys vecka 46

Spotpriserna förväntades stiga förra veckan på grund av den kyliga väderleken som resulterade i en markant ökning av förbrukningen. Detta kompenserades av hög vindproduktion och minskad export. Däremot ser vi stigande priser denna vecka.

Terminspriserna låg som väntat relativt stabila under veckan. Den kalla och torra väderleken var redan inkluderade i prissättningen av de närmaste terminerna. Vattenfalls beslut att skjuta fram nedmonteringen av Ringhals 1 och 2 till december 2020 respektive oktober-december 2019 hade en dämpande effekt på de längre terminerna.

Prognos vecka 47

Spotpriserna förväntas stiga under denna vecka då den kalla väderleken fortsätter och förbrukningen ökar. Vi ser detta idag tisdag, då spotpriserna ligger ungefär 18 öre över förra veckans priser. Även ett oplanerat stopp av Oskarshamn 3 bidrar till att pressa upp spotpriserna.
Se priserna timme för timme ››

Terminspriserna förväntas ligga stabila. De närmaste terminerna hålls nere av våta väderprognoser som förväntas förbättra den hydrologiska balansen. En osäkerhetsfaktor är strejkhotet vid de Sydafrikanska kolgruvorna. Vid en strejk kan terminspriserna stiga och vid utebliven strejk kan de till och med sjunka. 

DAGENS ELMIX, uppdaterad 2016-02-23
Fast Effekt-fördelningen är nu: Dec 2017, 50 % • Jan 2018, 50 % • Feb 2018, 50%.

Har du inte Elmixen – kolla här vad du kunde ha sparat ››

---

Spotpriserna, förra veckans pris inom parantes
SE 1 – 48,5 öre/kWh (30,7)  SE 2 – 48,5 öre/kWh (30,7)
SE 3 – 48,5 öre/kWh (30,7)  SE 4 – 48,5 öre/kWh (35,1)

Terminspriserna
Kvartal 1 2018
, förra veckans pris, inom parantes
SE 1 33,2 öre/kWh (33,7)  SE 233,2 öre/kWh (33,7) 
SE 335,0 öre/kWh (35,0)  SE 4 – 36,0 öre/kWh (35,6)

Helår, 2018, förra veckans pris inom parantes
SE 1 29,9 öre/kWh (30,3)  SE 229,9 öre/kWh (30,4) 
SE 331,5 öre/kWh (31,6)  SE 4 – 32,4 öre/kWh (32,2)
Nordpools priser – exkl skatter och avgifter.