Kall väderlek pressar upp priserna

Analys vecka 45

Spotpriserna låg under förra veckan på en något högre nivå än prognoserna, mycket på grund av lägre vindproduktion än förväntat. Ett oplanerat stopp av Ringhals 4, från onsdag till lördag spelade också in.

De närmaste terminspriserna steg under förra veckan, stärkta av den ökade förbrukning som den kalla väderleken gav. Prisökningarna hålls tillbaka genom minskad export och av att Ringhals 4 är tillbaks i full produktion.

Prognos vecka 46

Spotpriserna förväntas stiga under denna vecka då den kalla väderleken fortsätter och förbrukningen ökar. Prisökningarna hålls tillbaka av minskad export och att Ringhals 4 är tillbaks i full produktion.
Se priserna timme för timme ››

Terminspriserna förväntas ligga stabila trots kallare långtidsprognoser än normalt. Mycket av den kalla och torra väderleken i prognoserna är redan inkluderade i prisättningen. 

DAGENS ELMIX, uppdaterad 2016-02-23
Fast Effekt-fördelningen är nu: Dec 2017, 50 % • Jan 2018, 50 % • Feb 2018, 50%.

Har du inte Elmixen – kolla här vad du kunde ha sparat ››

---

Spotpriserna, förra veckans pris inom parantes
SE 1 – 30,7 öre/kWh (30,2)  SE 2 – 30,7 öre/kWh (30,2)
SE 3 – 30,7 öre/kWh (30,2)  SE 4 – 35,1 öre/kWh (37,2)

Terminspriserna
Kvartal 1 2018
, förra veckans pris, inom parantes
SE 1 33,7 öre/kWh (32,8)  SE 233,7 öre/kWh (32,8) 
SE 335,0 öre/kWh (34,1)  SE 4 – 35,6 öre/kWh (34,7)

Helår, 2018, förra veckans pris inom parantes
SE 1 30,3 öre/kWh (29,6)  SE 230,4 öre/kWh (29,7) 
SE 331,6 öre/kWh (30,9)  SE 4 – 32,2 öre/kWh (31,5)
Nordpools priser – exkl skatter och avgifter.