Energibarometern glädjer många

Nyligen har vi lanserat vår nya faktura med den nya
funktionen ”ENERGIBAROMETERN”, som du hittar på fakturans framsida. Energibarometern ger dig en bild över hur din förbrukning har förändrats över tid, samt hur ditt elavtal står sig mot våra flitigaste kunders avtal. Vi har fått många positiva reaktioner.

När du har varit kund ett år kan du via Energibarometern följa hur din förbrukning har ändrats gentemot förra året. Om du har en Elmix eller ett rörligt spotprisavtal kan du också följa och jämföra ditt elpris mot den bästa Elmixen i ditt elområde. Barometern visar hur mycket det går att trimma ditt avtal för att du ska få ett bättre elpris.

Att köpa el timme för timme och att styra sin förbrukning till de timmar när priset är som lägst, är enligt min mening det bästa sättet att ta kontrollen över elräkningen. Samtidigt är det alltid en god idé att vara sparsam – den billigaste
kilowattimmen är alltid den man inte använder.
 Nils-Gunnar From / VD Storuman Energi AB

---

Hur kall blir vintern?

Nu skrivs det mycket i media om att vi har en kall vinter framför oss, kanske den kallaste på flera år. De långsiktiga väderprognoserna ser ut att bekräfta den bilden. I så fall kommer detta att påverka spotpriserna framöver och det finns risk för pristoppar under de kallaste månaderna.Det kan därför var på sin plats att säkra upp med lite extra FastEffekt redan nu när priserna fortfarande är låga.

---

Du har väl inte missat solkalkylatorn?

Intresset för att producera el på sitt eget tak ökar. På vår hemsida hittar du en länk till en solkalkylator som snart är i drift. Med solkalkylatorn ser du vad solen kan göra för dig.

Läs mer här ››