Fortsatt låga priser över hela linjen

Analys vecka 45
Spotpriserna sjönk något under veckan, både på grund av minskad efterfrågan och bra produktion från vind och vatten. Terminspriserna sjönk också något på grund av milda och våta långtidsprognoser.

Prognos vecka 46
Spotpriserna sjunker mest troligt något. Milda och våta väderprognoser och god vindproduktion borgar för detta. Terminspriserna förväntas ligga stabila. De allra närmaste terminerna kan dock sjunka något på grund av att varm och våt väderlek kan stärka den hydrologiska balansen.
Har du inte Elmixen – kolla här vad du kunde ha sparat ››

DAGENS ELMIX, uppdaterad 2015-10-13
Stabil kärnkraftsproduktion och god hydrologisk balans gör att vi justerat vår Dagens Elmix. Fast Effekt-fördelningen är nu:  Dec 2015, 50 % • Jan 2016, 50% • Feb 2016, 50

Spotpriserna, förra veckans pris inom parantes
SE 1 – 21,7 öre/kWh (25,3)  SE 2 – 21,7 öre/kWh (25,3) 
SE 3 – 21,7 öre/kWh (26,5)  SE 4 – 23,4 öre/kWh (26,5)

Terminspriserna,
Kvartal 1, 2016
, förra veckans pris inom parantes
SE 1 – 24,9 öre/kWh (25,4)  SE 2 – 25,2 öre/kWh (25,7) 
SE 3 – 25,6 öre/kWh (26,1)  SE 4 – 27,4 öre/kWh (27,9)

Helår, 2016, förra veckans pris inom parantes
SE 1 – 22,9 öre/kWh (23,5)  SE 2 – 21,4 öre/kWh (22,1) 
SE 3 – 24,8 öre/kWh (25,4)  SE 4 – 25,2 öre/kWh (25,9)