Mild och våt väderlek i början av november

Analys vecka 43

Spotpriserna låg relativt stabilt under veckan för att sedan sjunka under helgen. Denna vecka startar med något lägre priser tack vare milda och våta väderprognoser för första delen av november

Terminspriserna sjönk något under första delen av veckan och steg igen inför denna vecka. Den goda hydrologiska balansen gör att terminspriserna är relativt stabila

Prognos vecka 44

Spotpriserna ligger troligen relativt stabila även denna vecka, då våt och varm väderlek förutspås.
Längre in i november då förbrukningen torde öka med kallare väderlek finns förstås risk för stigande priser. Se priserna timme för timme ››

Terminspriserna ligger just nu relativt stabila. Men när kallare och torrare väderlek drar in kan de närmaste terminerna naturligtvis stiga.

DAGENS ELMIX, uppdaterad 2016-02-23
Fast Effekt-fördelningen är nu: Dec 2017, 50 % • Jan 2018, 50 % • Feb 2018, 50%.

Har du inte Elmixen – kolla här vad du kunde ha sparat ››

---

Spotpriserna, förra veckans pris inom parantes
SE 1 – 27,9 öre/kWh (29,2)  SE 2 – 27,9 öre/kWh (29,2)
SE 3 – 27,9 öre/kWh (29,2)  SE 4 – 28,5 öre/kWh (35,4)

Terminspriserna
Kvartal 1 2018
, förra veckans pris, inom parantes
SE 1 32,2 öre/kWh (31,4)  SE 232,2 öre/kWh (31,4) 
SE 333,5 öre/kWh (32,7  SE 4 – 34,0 öre/kWh (33,3)

Helår, 2018, förra veckans pris inom parantes
SE 1 29,2 öre/kWh (28,4)  SE 229,2 öre/kWh (28,5) 
SE 330,4 öre/kWh (29,7)  SE 4 – 31,0 öre/kWh (30,3)
Nordpools priser – exkl skatter och avgifter.