Spotpriset steg på grund av försenad kärnkraft

Analys vecka 42

Spotpriserna sjönk i början av veckan, i enlighet med prognoserna. I slutet av veckan steg de igen då starten av Oskarshamn 3 och Forsmark 3 kom flera dagar senare än planerat. Ökad export till kontinenten hjälpte också till att pressa upp spotpriserna

Terminspriserna sjönk något tvärt emot prognoserna, då kolpriserna sjönk igen.

Prognos vecka 43

Spotpriserna ligger troligen relativt stabila denna vecka, då ökad kärnkraft- och vindkraftsproduktion förväntas möta den ökade efterfrågan som den kallare väderleken medför.
Se priserna timme för timme ››

Terminspriserna kan komma att sjunka något ytterligare. Långtidsprognoserna är våtare och kallare än vanligt för hela november, så den hydrologiska balansen förväntas vara god under denna period.

DAGENS ELMIX, uppdaterad 2016-02-23
Fast Effekt-fördelningen är nu: Dec 2017, 50 % • Jan 2018, 50 % • Feb 2018, 50%.

Har du inte Elmixen – kolla här vad du kunde ha sparat ››

---

Spotpriserna, förra veckans pris inom parantes
SE 1 – 29,2 öre/kWh (26,6)  SE 2 – 29,2 öre/kWh (26,6)
SE 3 – 29,2 öre/kWh (26,6)  SE 4 – 35,4 öre/kWh (28,1)

Terminspriserna
Kvartal 1 2018
, förra veckans pris, inom parantes
SE 1 31,4 öre/kWh (32,9)  SE 231,4 öre/kWh (33,1) 
SE 332,7 öre/kWh (34,5)  SE 4 – 33,3 öre/kWh (35,0)

Helår, 2018, förra veckans pris inom parantes
SE 1 28,4 öre/kWh (29,8)  SE 228,5 öre/kWh (29,9) 
SE 329,7 öre/kWh (31,1)  SE 4 – 30,3 öre/kWh (31,7)
Nordpools priser – exkl skatter och avgifter.