Den hydrologiska balansen är god

Analys vecka 41

Spotpriserna steg under förra veckan då förbrukningen steg samtidigt som tillgången på kärnkraftsproducerad el sjönk och fick kompenseras med vattenkraft.

Terminspriserna steg trots stabila prognoser. Bränslepriserna, speciellt kol stärktes på grund av Kinas ökande import. Samtidigt blev nederbörden mindre än väntat och vädret kallare.

Prognos vecka 42

Spotpriserna sjunker troligen något igen. Mer kärnkraft och troligen ingen större ökning av förbrukningen håller tillbaka prishöjningar.
Se priserna timme för timme ››

Terminspriserna ser ut att klättra uppåt en smula. Kallt och torrt väder förutspås under senare delen av oktober. Att bränslepriserna dessutom stiger gör det troligt att terminspriserna stiger över hela linjen.

DAGENS ELMIX, uppdaterad 2016-02-23
Fast Effekt-fördelningen är nu: Dec 2017, 50 % • Jan 2018, 50 % • Feb 2018, 50%.

Har du inte Elmixen – kolla här vad du kunde ha sparat ››

---

Spotpriserna, förra veckans pris inom parantes
SE 1 – 26,6 öre/kWh (30,6)  SE 2 – 26,6 öre/kWh (30,6)
SE 3 – 26,6 öre/kWh (38,1)  SE 4 – 28,1 öre/kWh (38,1)

Terminspriserna
Kvartal 1 2018
, förra veckans pris,
kvartal 4 2017 inom parantes
SE 1 32,9 öre/kWh (30,9)  SE 233,1 öre/kWh (30,9) 
SE 334,5 öre/kWh (32,3)  SE 4 – 35,0 öre/kWh (32,7)

Helår, 2018, förra veckans pris inom parantes
SE 1 29,8 öre/kWh (28,2)  SE 229,9 öre/kWh (28,2) 
SE 331,1 öre/kWh (29,4)  SE 4 – 31,7öre/kWh (29,9)
Nordpools priser – exkl skatter och avgifter.