Den hydrologiska balansen är god

Analys vecka 39

Spotpriserna låg kvar på en låg nivå under förra veckan. Orsakerna var bra inflöde i vattenmagasinen och hög vindproduktion. Ett prisras hölls tillbaka av kall väderlek och oplanerade stopp av både Ringhals 3 och Forsmark 3.

Terminspriserna gick åt olika håll förra veckan. Terminerna längre fram steg på grund av högre bränslepriser och de närmaste sjönk på grund av våta väderprognoser.

Prognos vecka 40

Spotpriserna förväntas stiga denna vecka på grund av ökad efterfrågan och framskjutna uppstarter av både  Forsmark 3 och Oskarshamn 3. Vi ser detta redan idag, tisdag.
Se priserna timme för timme ››

Terminspriserna går troligen åt olika håll även denna vecka. De närmaste terminerna sjunker troligen något, på grund av våt väderlek och god hydrologisk balans. Terminerna längre fram påverkas inte lika mycket av detta, de ligger troligtvis stabila.

DAGENS ELMIX, uppdaterad 2016-02-23
Fast Effekt-fördelningen är nu: Dec 2017, 50 % • Jan 2018, 50 % • Feb 2018, 50%.

Har du inte Elmixen – kolla här vad du kunde ha sparat ››

---

Spotpriserna, förra veckans pris inom parantes
SE 1 – 30,6 öre/kWh (24,8)  SE 2 – 30,6 öre/kWh (24,8)
SE 3 – 38,1 öre/kWh (24,8)  SE 4 – 38,1 öre/kWh (24,8)

Terminspriserna
Kvartal 1 2018
, förra veckans pris,
kvartal 4 2017 inom parantes
SE 1 30,9 öre/kWh (31,4)  SE 230,9 öre/kWh (31,4) 
SE 332,3 öre/kWh (32,8)  SE 4 – 32,7 öre/kWh (33,3)

Helår, 2018, förra veckans pris inom parantes
SE 1 28,2 öre/kWh (28,4)  SE 228,2 öre/kWh (28,4) 
SE 329,4 öre/kWh (29,3)  SE 4 – 29,9 öre/kWh (30,1)
Nordpools priser – exkl skatter och avgifter.