Vind- och kärnkraft sänkte spotpriset

Analys vecka 39

Spotpriserna har som väntat sjunkit på grund av varmare väderlek och mycket nederbörd. Även god produktion från vind och uppstart av mer kärnkraft satte press på priserna.

Terminspriserna sjönk något, tack vare varma och våta prognoser. Terminerna längre fram (2019) steg däremot något på grund av högre kolpriser.

Prognos vecka 40

Spotpriserna förväntas ligga stabila denna vecka, men sedan stiga längre in i oktober.
Se priserna timme för timme ››

Terminspriserna ligger mest troligt stabila denna vecka. God hydrologisk balans, våt väderlek och stabila bränslepriser gör marknaden stabil.

DAGENS ELMIX, uppdaterad 2016-02-23
Fast Effekt-fördelningen är nu: Dec 2017, 50 % • Jan 2018, 50 % • Feb 2018, 50%.

Har du inte Elmixen – kolla här vad du kunde ha sparat ››

---

Spotpriserna, förra veckans pris inom parantes
SE 1 – 24,8 öre/kWh (33,2)  SE 2 – 24,8 öre/kWh (33,2)
SE 3 – 24,8 öre/kWh (33,2)  SE 4 – 24,8 öre/kWh (33,2)

Terminspriserna
Kvartal 4 2017
, förra veckans pris inom parantes
SE 1 31,4 öre/kWh (32,6)  SE 231,4 öre/kWh (32,6) 
SE 332,8 öre/kWh (33,1)  SE 4 – 33,3 öre/kWh (33,8)

Helår, 2018, förra veckans pris 2017 inom parantes
SE 1 28,4 öre/kWh (30,9)  SE 228,4 öre/kWh (30,9) 
SE 329,3 öre/kWh (31,7)  SE 4 – 30,1 öre/kWh (32,6)
Nordpools priser – exkl skatter och avgifter.