Vind- och kärnkraft sänkte spotpriset

Analys vecka 38

Spotpriserna steg som väntat under förra veckan. Både högre efterfrågan och mindre tillgänglig kärnkraft än väntat pressade upp priserna.

De närmaste terminspriserna sjönk något då prognoserna vred mot varmare och våtare väder. Terminerna längre fram låg relativt stabila.

Prognos vecka 39

Spotpriserna förväntas backa tillbaka något med varmare väderlek och hög vindproduktion..
Se priserna timme för timme ››

Terminspriserna kan komma att sjunka tillbaka något ytterligare. God hydrologisk balans och något svagare bränslepriser är de pådrivande faktorerna. De närmaste terminerna påverkas mest.

DAGENS ELMIX, uppdaterad 2016-02-23
Fast Effekt-fördelningen är nu: Dec 2017, 50 % • Jan 2018, 50 % • Feb 2018, 50%.

Har du inte Elmixen – kolla här vad du kunde ha sparat ››

---

Spotpriserna, förra veckans pris inom parantes
SE 1 – 33,2 öre/kWh (39,0)  SE 2 – 33,2 öre/kWh (39,0)
SE 3 – 33,2 öre/kWh (39,0)  SE 4 – 33,2 öre/kWh (39,0)

Terminspriserna
Kvartal 4 2017
, förra veckans pris inom parantes
SE 1 32,6 öre/kWh (33,6)  SE 232,6 öre/kWh (33,6) 
SE 333,1 öre/kWh (33,9)  SE 4 – 33,8 öre/kWh (34,5)

Helår, 2018, förra veckans pris 2017 inom parantes
SE 1 30,9 öre/kWh (30,4)  SE 230,9 öre/kWh (30,2) 
SE 331,7 öre/kWh (31,8)  SE 4 – 32,6 öre/kWh (31,8)
Nordpools priser – exkl skatter och avgifter.