Minskad export från Norge pressar upp spotpriserna

Analys vecka 34

Spolpriserna steg som förutspåtts förra veckan både på grund av låg vind- och kärnkraftsproduktion. Prisökningarna dämpades dock av minskad export och något mindre efterfrågan än väntat.

Terminspriserna steg över hela linjen. Mest steg de närmaste på grund av torrare väderprognoser och minskad överföring från Norge under hela september.

Prognos vecka 35

Spotpriserna förväntas stiga, även om vi ser en dipp idag onsdag. Minskade exportmöjligheter för Norge gör troligen att priserna stiger i Sverige och Finland.
Se priserna timme för timme ››

Terminspriserna ser stabila ut trots prisökningen förra veckan. Bortsett från de närmaste veckorna ser inflödet i vattenmagasinen ut att bli över det normala och den hydrologiska balansen kommer då att ligga kvar på en hög nivå.

DAGENS ELMIX, uppdaterad 2016-02-23
Fast Effekt-fördelningen är nu: Dec 2017, 50 % • Jan 2018, 50 % • Feb 2018, 50%.

Har du inte Elmixen – kolla här vad du kunde ha sparat ››

---

Spotpriserna, förra veckans pris inom parantes
SE 1 – 35,3 öre/kWh (42,1)  SE 2 – 35,3 öre/kWh (42,1)
SE 3 – 37,3 öre/kWh (42,1)  SE 4 – 40,1 öre/kWh (42,1)

Terminspriserna
Kvartal 4 2017
, förra veckans pris inom parantes
SE 1 33,1 öre/kWh (31,2)  SE 233,1 öre/kWh (30,7) 
SE 333,6 öre/kWh (31,8)  SE 4 – 34,4 öre/kWh (32,4)

Helår, 2017, förra veckans pris inom parantes
SE 1 34,3 öre/kWh (31,8)  SE 234,3 öre/kWh (31,7) 
SE 335,0 öre/kWh (32,8)  SE 4 – 35,9 öre/kWh (33,1)
Nordpools priser – exkl skatter och avgifter.