Förbättrad hydrologisk balans håller nere spotpriserna

Analys vecka 32

Spolpriserna låg stabila under förra veckan. Kallare väderlek och slutet på semesterperioden gav högre efterfrågan. Detta kompenserades av förbättrad hydrologisk balans.

De närmaste terminspriserna låg också relativt stabila, med endast små justeringar uppåt. Även detta på grund av den goda hydrologiska balansen. Högre kolpriser pressade däremot upp terminerna längre fram. 2018 steg med 2,4%.

Prognos vecka 33

Spotpriserna förväntas stiga när hösten kommer med högre efterfrågan. Den goda hydrologiska balansen och våta väderprognoser dämpar troligen prisökningarna ännu en tid även om priserna idag onsdag, ligger något högre än tidigare i veckan. 
Se priserna timme för timme ››

Terminspriserna kommer troligen att stiga på grund av högre kolpriser. Den hydrologisk balansen förväntas stärkas ytterligare och håller då nere prisökningarna på de närmaste terminerna.

DAGENS ELMIX, uppdaterad 2016-02-23
Fast Effekt-fördelningen är nu: Dec 2017, 50 % • Jan 2018, 50 % • Feb 2018, 50%.

Har du inte Elmixen – kolla här vad du kunde ha sparat ››

---

Spotpriserna, förra veckans pris inom parantes
SE 1 – 34,1 öre/kWh (26,4)  SE 2 – 34,1 öre/kWh (26,4)
SE 3 – 34,1 öre/kWh (26,4)  SE 4 – 34,1 öre/kWh (26,4)

Terminspriserna
Kvartal 4 2017
, förra veckans pris inom parantes
SE 1 30,0 öre/kWh (29,6)  SE 230,0 öre/kWh (29,5) 
SE 331,1 öre/kWh (30,6)  SE 4 – 31,8 öre/kWh (31,3)

Helår, 2017, förra veckans pris inom parantes
SE 1 30,4 öre/kWh (30,1)  SE 230,4 öre/kWh (30,0) 
SE 331,5 öre/kWh (31,1)  SE 4 – 32,2 öre/kWh (31,8)
Nordpools priser – exkl skatter och avgifter.