Våt väderlek sätter press på terminspriserna

Analys vecka 31

Spolpriserna steg något under veckan beroende på hög efterfrågan, minskad vindproduktion och ökad export.

Terminspriserna låg relativt stabila, med endast små justeringar.

Prognos vecka 32

Spotpriserna kommer troligen att vända nedåt igen, då våt väderlek väntas och exporten minskar. Se priserna timme för timme ››

Terminspriserna ligger troligen fortsatt stabila eller sjunker något på grund av god hydrologisk balans och våta väderprognoser.

DAGENS ELMIX, uppdaterad 2016-02-23
Fast Effekt-fördelningen är nu: Dec 2017, 50 % • Jan 2018, 50 % • Feb 2018, 50%.

Har du inte Elmixen – kolla här vad du kunde ha sparat ››

---

Spotpriserna, förra veckans pris inom parantes
SE 1 – 26,4 öre/kWh (28,6)  SE 2 – 26,4 öre/kWh (28,6)
SE 3 – 26,4 öre/kWh (28,6)  SE 4 – 26,4 öre/kWh (28,6)

Terminspriserna
Kvartal 4 2017
, förra veckans pris inom parantes
SE 1 29,6 öre/kWh (30,5)  SE 229,5 öre/kWh (30,5) 
SE 330,6 öre/kWh (32,9)  SE 4 – 31,3 öre/kWh (32,3)

Helår, 2017, förra veckans pris inom parantes
SE 1 30,1 öre/kWh (31,0)  SE 230,0 öre/kWh (31,0) 
SE 331,1 öre/kWh (32,2)  SE 4 – 31,8 öre/kWh (32,7)
Nordpools priser – exkl skatter och avgifter.