Semestertider och låg förbrukning

Analys vecka 29

Spolpriserna steg något tvärt emot prognosen på grund av låg vindproduktion. Produktionsgapet fylldes med vattenkraft, därav högre priser.

Terminspriserna sjönk något på grund av lägre kolpriser och fortsatt bra inflöden i vattenmagasinen.

Prognos vecka 30

Spotpriserna kommer troligen att stiga ytterligare något på grund av låg vindproduktion och ökad export. Se priserna timme för timme ››

Terminspriserna ligger troligen stabila eller sjunker något på grund av god hydrologisk balans och stabila bränslepriser.

DAGENS ELMIX, uppdaterad 2016-02-23
Fast Effekt-fördelningen är nu: Dec 2017, 50 % • Jan 2018, 50 % • Feb 2018, 50%.

Har du inte Elmixen – kolla här vad du kunde ha sparat ››

---

Spotpriserna, förra veckans pris inom parantes
SE 1 – 28,0 öre/kWh (26,8)  SE 2 – 28,0 öre/kWh (26,8)
SE 3 – 28,0 öre/kWh (26,8)  SE 4 – 28,0 öre/kWh (26,8)

Terminspriserna
Kvartal 4 2017
, förra v. pris inom parantes
SE 1 30,5 öre/kWh (30,8)  SE 230,5 öre/kWh (30,9) 
SE 331,9 öre/kWh (32,1)  SE 4 – 32,3 öre/kWh (32,6)

Helår, 2017, förra veckans pris inom parantes
SE 1 31,0 öre/kWh (31,3)  SE 231,0 öre/kWh (31,3) 
SE 332,2 öre/kWh (32,4)  SE 4 – 32,7 öre/kWh (32,9)
Nordpools priser – exkl skatter och avgifter.