Semestertider och minskad förbrukning

Analys vecka 28

Spolpriserna steg något förra veckan i motsats till prognoserna. Minskad produktion från både vind- och kärnkraft i samband med ökad export gjorde att vattenkraften inte kunde minskas som planerat.

Terminspriserna sjönk något på grund av lägre kolpriser och bra inflöden i vattenmagasinen.

Prognos vecka 29

Spotpriserna kommer troligen att sjunka då den inhemska förbrukningen förväntas minska ytterligare denna vecka, samt att kärnkraftsproduktionen kommer att öka igen. Se priserna timme för timme ››

Terminspriserna kan komma att stiga igen då kolpriserna mest troligt vänder uppåt igen.

DAGENS ELMIX, uppdaterad 2016-02-23
Fast Effekt-fördelningen är nu: Dec 2017, 50 % • Jan 2018, 50 % • Feb 2018, 50%.

Har du inte Elmixen – kolla här vad du kunde ha sparat ››

---

Spotpriserna, förra veckans pris inom parantes
SE 1 – 26,8 öre/kWh (30,6)  SE 2 – 26,8öre/kWh (30,6)
SE 3 – 26,8öre/kWh (30,6)  SE 4 – 26,8 öre/kWh (30,6)

Terminspriserna
Kvartal 4 2017
, förra v. pris inom parantes
SE 1 30,8 öre/kWh (31,3)  SE 230,9 öre/kWh (31,4) 
SE 332,1 öre/kWh (32,7)  SE 4 – 32,6 öre/kWh (33,1)

Helår, 2017, förra veckans pris inom parantes
SE 1 31,3 öre/kWh (31,9)  SE 231,3 öre/kWh (31,8) 
SE 332,4 öre/kWh (33,0)  SE 4 – 32,9 öre/kWh (33,5)
Nordpools priser – exkl skatter och avgifter.