Semestertider och minskad förbrukning

Analys vecka 27

Spolpriserna steg något förra veckan på grund av lägre produktion än förväntat från vind och kärnkraft. Ringhals 3 stoppades och produktionsgapet kompenserades med vattenkraft.

Terminspriserna steg något på grund av högre råvarupriser, med högre priser på kol som den mest pådrivande faktorn.

Prognos vecka 28

Spotpriserna kommer att sjunka i och med att industrisemestern startat, vilket gör att efterfrågan på el minskar. Se priserna timme för timme ››

Terminspriserna ligger troligt stabila med en viss reservation för påverkan från kolpriserna. Den hydrologiska balansen förväntas nå normalnivån inom kort då temperaturen kommer att vara normal för årstiden.

DAGENS ELMIX, uppdaterad 2016-02-23
Fast Effekt-fördelningen är nu: Dec 2017, 50 % • Jan 2018, 50 % • Feb 2018, 50%.

Har du inte Elmixen – kolla här vad du kunde ha sparat ››

---

Spotpriserna, förra veckans pris inom parantes
SE 1 – 30,6 öre/kWh (36,8)  SE 2 – 30,6 öre/kWh (36,8)
SE 3 – 30,6 öre/kWh (36,8)  SE 4 – 30,6 öre/kWh (36,8)

Terminspriserna
Kvartal 4 2017
, förra v. pris, kvartal 3 inom parantes
SE 1 31,3 öre/kWh (30,5)  SE 231,4 öre/kWh (30,1) 
SE 332,7 öre/kWh (31,3)  SE 4 – 33,1 öre/kWh (31,4)

Helår, 2017, förra veckans pris inom parantes
SE 1 31,9 öre/kWh (30,5)  SE 231,8 öre/kWh (30,6) 
SE 333,0 öre/kWh (31,6)  SE 4 – 33,5 öre/kWh (31,9)
Nordpools priser – exkl skatter och avgifter.