Semestertider och minskad förbrukning

Analys vecka 26

Spotpriserna sjönk något under förra veckan, men vänder uppåt igen denna vecka på grund av kylig väderlek.

Terminspriserna steg igen då råvarupriserna stärktes. Den förbättrade hydrologiska balansen förmådde inte balansera detta.

Prognos vecka 27

Spotpriserna kommer troligen att sjunka igen under senare delen av veckan eller i början av nästa vecka när industrisemestern drar igång.
Se priserna timme för timme ››

Terminspriserna
ligger mest troligt stabila den närmaste tiden. Kallare väderlek än normalt håller uppe terminspriserna. Emellertid kan den förbättrade hydrologiska balansen påverka de allra närmaste terminerna som då eventuellt kan sjunka någo.

DAGENS ELMIX, uppdaterad 2016-02-23
Fast Effekt-fördelningen är nu: Dec 2017, 50 % • Jan 2018, 50 % • Feb 2018, 50%.

Har du inte Elmixen – kolla här vad du kunde ha sparat ››

---

Spotpriserna, förra veckans pris inom parantes
SE 1 – 36,8 öre/kWh (33,8)  SE 2 – 36,8 öre/kWh (33,8)
SE 3 – 36,8 öre/kWh (33,8)  SE 4 – 36,8 öre/kWh (36,1)

Terminspriserna
Kvartal 4 2017
, förra v. pris, kvartal 3 inom parantes
SE 1 30,5 öre/kWh (27,5)  SE 230,1 öre/kWh (27,5) 
SE 331,3öre/kWh (29,1)  SE 4 – 31,4 öre/kWh (29,0)

Helår, 2017, förra veckans pris inom parantes
SE 1 30,5 öre/kWh (28,5)  SE 230,6 öre/kWh (28,8) 
SE 331,6 öre/kWh (29,9)  SE 4 – 31,9 öre/kWh (30,2)
Nordpools priser – exkl skatter och avgifter.