Lägre spotpriser när vädret blir varmare

Analys vecka 24

Spotpriserna steg något under förra veckan som var utan helgdagar. Trots varmare väderlek var temperaturen fortfarande för årstiden låg i stora delar av landet.

Terminspriserna steg under förra veckan med störst höjningar i terminerna långt fram. Terminerna gällande 2017 påverkades inte på samma sätt.

Prognos vecka 25

Spotpriserna kan komma att stiga under veckan på grund av att Oskarshamn 1 inte startas upp som planerat och att exporten förväntas öka.
Se priserna timme för timme ››

Terminspriserna
kommer troligen att gå i två riktningar denna vecka. De närmaste terminerna (2017) förväntas sjunka på grund av förbättrad hydrologisk balans. Terminerna längre fram förväntas stiga på grund av högre kolpriser.

DAGENS ELMIX, uppdaterad 2016-02-23
Fast Effekt-fördelningen är nu: Dec 2017, 50 % • Jan 2018, 50 % • Feb 2018, 50%.

Har du inte Elmixen – kolla här vad du kunde ha sparat ››

Spotpriserna, förra veckans pris inom parantes
SE 1 – 25,0 öre/kWh (24,1)  SE 2 – 25,0 öre/kWh (24,1)
SE 3 – 25,0 öre/kWh (24,1  SE 4 – 31,8 öre/kWh (24,1)

Terminspriserna
Kvartal 3 2017
, förra veckans pris inom parantes
SE 1 27,2 öre/kWh (27,6)  SE 2 – 27,2 öre/kWh (27,6) 
SE 3 – 28,8 öre/kWh (29,2)  SE 4 – 28,7 öre/kWh (29,0)

Helår, 2017, förra veckans pris inom parantes
SE 1 28,5 öre/kWh (28,7)  SE 2 – 28,8 öre/kWh (29,0) 
SE 329,8 öre/kWh (30,0)  SE 4 – 30,1 öre/kWh (30,4)
Nordpools priser – exkl skatter och avgifter.