Lägre spotpriser när vädret blir varmare

Analys vecka 23

Spotpriserna sjönk förra veckan tack vare nationaldagen och mildare väderlek. Lägst pris hade vi under onsdagen. Mot slutet av veckan steg de något igen.

Terminspriserna sjönk något under förra veckan då väderprognoserna var nederbördsrika.

Prognos vecka 24

Spotpriserna kommer troligen att ligga relativt stilla denna vecka då både produktion och
förbrukning förväntas vara relativt oförändrade under veckan.
Se priserna timme för timme ››

Terminspriserna
kommer troligen ligga relativt stabila under veckan då den för årstiden kalla väderleken kompenserar för bra inflöde i vattenmagasinen. Även bränslepriserna är stabila.

DAGENS ELMIX, uppdaterad 2016-02-23
Fast Effekt-fördelningen är nu: Dec 2017, 50 % • Jan 2018, 50 % • Feb 2018, 50%.

Har du inte Elmixen – kolla här vad du kunde ha sparat ››

Spotpriserna, förra veckans pris inom parantes
SE 1 – 24,1 öre/kWh (17,6)  SE 2 – 24,1 öre/kWh (17,6)
SE 3 – 24,1 öre/kWh (17,6)  SE 4 – 24,1 öre/kWh (17,6)

Terminspriserna
Kvartal 3 2017
, förra veckans pris inom parantes
SE 1 27,6 öre/kWh (26,6)  SE 2 – 27,6 öre/kWh (26,6) 
SE 3 – 29,2 öre/kWh (27,6)  SE 4 – 29,0 öre/kWh (28,1)

Helår, 2017, förra veckans pris inom parantes
SE 1 28,7 öre/kWh (28,1)  SE 2 – 29,0 öre/kWh (28,4) 
SE 330,0 öre/kWh (29,3)  SE 4 – 30,4 öre/kWh (29,8)
Nordpools priser – exkl skatter och avgifter.