Lägre spotpriser när vädret blir varmare

Analys vecka 22

Spotpriserna låg kvar på en hög nivå på grund av kall väderlek och minskad produktion från både vind- och kärnkraft.

Terminspriserna steg aningen förra veckan på grund av högre kolpriser och något torrare väderprognoser än tidigare.

Prognos vecka 23

Spotpriserna kommer troligen att börja sjunka denna vecka då väderleken ser ut att bli varmare.
Se priserna timme för timme ››

Terminspriserna
kommer troligen att börja sjunka. Den hydrologiska balansen förbättras under snösmältningen, kolpriserna förväntas vända nedåt igen och CO2-priserna är stabila. Tillsammans ger detta utsikter om sjunkande terminspriser.

DAGENS ELMIX, uppdaterad 2016-02-23
Fast Effekt-fördelningen är nu: Dec 2017, 50 % • Jan 2018, 50 % • Feb 2018, 50%.

Har du inte Elmixen – kolla här vad du kunde ha sparat ››

Spotpriserna, förra veckans pris inom parantes
SE 1 – 34,2 öre/kWh (34,2)  SE 2 – 34,2 öre/kWh (34,2)
SE 3 – 34,2 öre/kWh (34,2)  SE 4 – 34,2 öre/kWh (34,2)

Terminspriserna
Kvartal 3 2017
, förra veckans pris inom parantes
SE 1 26,6 öre/kWh (26,7)  SE 2 – 26,6 öre/kWh (26,4) 
SE 3 – 27,6 öre/kWh (27,3)  SE 4 – 28,1 öre/kWh (27,8)

Helår, 2017, förra veckans pris inom parantes
SE 1 28,1 öre/kWh (27,8)  SE 2 – 28,4 öre/kWh (27,6) 
SE 329,3 öre/kWh (28,7)  SE 4 – 29,8 öre/kWh (29,3)
Nordpools priser – exkl skatter och avgifter.