Snösmältningen förbättrar den hydrologiska balansen

Analys vecka 20

Spotpriserna vände nedåt igen tack vare snösmältningen i fjällen, mild väderlek och nederbörd.

Terminspriserna steg, tvärtemot förväntningarna. Högre kol- och CO2-priser påverkade prisbilden, men höjningarna dämpades av att snösmältningen satte igång och vattenmagasinen börjar fyllas.

Prognos vecka 21

Spotpriserna kommer att fortsätta sjunka denna vecka tack vare snösmältning, en extra helgdag och varm väderlek. En något högre vindproduktion och minskning av produktionen från vattenkraft drar också ner priserna. Se priserna timme för timme ››

Terminspriserna
kommer troligen att börja sjunka så sakteliga. De långsiktiga väderprognoserna förutspår mild väderlek i maj och under hela juni. Den hydrologiska balansen kommer då att förbättras avsevärt på grund av både nederbörd och snösmältning.

DAGENS ELMIX, uppdaterad 2016-02-23
Fast Effekt-fördelningen är nu: Dec 2017, 50 % • Jan 2018, 50 % • Feb 2018, 50%.

Har du inte Elmixen – kolla här vad du kunde ha sparat ››

Spotpriserna, förra veckans pris inom parantes
SE 1 – 28,8 öre/kWh (30,4)  SE 2 – 28,8 öre/kWh (30,4) 
SE 3 – 29,3 öre/kWh (30,4)  SE 4 – 30,4 öre/kWh (30,4)

Terminspriserna
Kvartal 3 2017
, förra veckans pris inom parantes
SE 1 26,5 öre/kWh (25,9)  SE 2 – 26,2 öre/kWh (25,6) 
SE 3 – 27,1 öre/kWh (26,5)  SE 4 – 27,6 öre/kWh (27,0)

Helår, 2017, förra veckans pris inom parantes
SE 1 27,6 öre/kWh (26,5)  SE 2 – 27,3 öre/kWh (26,3) 
SE 328,4 öre/kWh (27,3)  SE 4 – 29,0 öre/kWh (28,0)
Nordpools priser – exkl skatter och avgifter.