Kylig väderlek ökar förbrukningen

Analys vecka 19

Spotpriserna hölls uppe förra veckan på grund av den kalla väderleken, ökad export och en ökning av produktion från den priskänsliga delen av vattenkraften.

Också terminspriserna sjönk, detta på grund av svagare kol- och CO2-priser. Kalla och torra väderprognoser dämpade dock prissänkningarna.

Prognos vecka 20

Spotpriserna kommer att sjunka denna vecka då vädret blir mildare och nederbördsrikare. Detta gör att efterfrågan minskar samtidigt som snösmältningen väntas komma igång på allvar.
Se priserna timme för timme ››

Terminspriserna
kommer troligen att sjunka så sakteliga nu när de långsiktiga väderprognoserna förutspår både mildare och våtare väderlek. Den hydrologiska balansen är ännu svag, men kommer att förbättras avsevärt på grund av både nederbörd och snösmältning.

DAGENS ELMIX, uppdaterad 2016-02-23
Fast Effekt-fördelningen är nu: Dec 2017, 50 % • Jan 2018, 50 % • Feb 2018, 50%.

Har du inte Elmixen – kolla här vad du kunde ha sparat ››

Spotpriserna, förra veckans pris inom parantes
SE 1 – 30,4 öre/kWh (34,0)  SE 2 – 30,4 öre/kWh (34,0) 
SE 3 – 30,4 öre/kWh (34,0)  SE 4 – 30,4 öre/kWh (34,0)

Terminspriserna
Kvartal 3 2017
, förra veckans pris inom parantes
SE 1 25,9 öre/kWh (26,2)  SE 2 – 25,6 öre/kWh (25,9) 
SE 3 – 26,5 öre/kWh (26,8)  SE 4 – 27,0 öre/kWh (27,3)

Helår, 2017, förra veckans pris inom parantes
SE 1 26,5 öre/kWh (26,9)  SE 2 – 26,3 öre/kWh (26,7) 
SE 327,3 öre/kWh (27,7)  SE 4 – 28,0 öre/kWh (28,3)
Nordpools priser – exkl skatter och avgifter.