Kylig väderlek ökar förbrukningen

Analys vecka 18

Spotpriserna sjönk något då vädret tillfälligt blev något mildare.

Också terminspriserna sjönk, detta på grund av svagare kol- och CO2-priser. Kalla och torra väderprognoser dämpade dock prissänkningarna.

Prognos vecka 19

Spotpriserna kommer att stiga igen då vädret återigen blir kallare och vindproduktionen sjunker.
Se priserna timme för timme ››

Terminspriserna
förväntas ligga kvar på samma nivå. Den sena snösmältningen kan till och med göra att de allra närmaste terminerna stiger. Terminerna längre fram påverkas i mindre grad.

DAGENS ELMIX, uppdaterad 2016-02-23
Fast Effekt-fördelningen är nu: Dec 2017, 50 % • Jan 2018, 50 % • Feb 2018, 50%.

Har du inte Elmixen – kolla här vad du kunde ha sparat ››

Spotpriserna, förra veckans pris inom parantes
SE 1 – 34,0 öre/kWh (29,9)  SE 2 – 34,0 öre/kWh (29,9) 
SE 3 – 34,0 öre/kWh (29,9)  SE 4 – 34,0 öre/kWh (29,9)

Terminspriserna
Kvartal 3 2017
, förra veckans pris Q2 inom parantes
SE 1 26,2 öre/kWh (26,5)  SE 2 – 25,9 öre/kWh (26,2) 
SE 3 – 26,8 öre/kWh (27,1)  SE 4 – 27,3 öre/kWh (27,6)

Helår, 2017, förra veckans pris inom parantes
SE 1 26,9 öre/kWh (27,1)  SE 2 – 26,7 öre/kWh (26,9) 
SE 327,7 öre/kWh (27,9)  SE 4 – 28,3 öre/kWh (28,5)
Nordpools priser – exkl skatter och avgifter.