Kylig väderlek bromsar snösmältningen

Analys vecka 17

Spotpriserna låg kvar på en för årstiden hög nivå då den kalla väderleken håller uppe förbrukningen och håller tillbaka snösmältningen.

Terminspriserna låg också stabila av samma orsaker, samt stigande kolpriser.

Prognos vecka 18

Spotpriserna kommer troligen att ligga kvar på denna nivå eller endast sjunka något, då långtidsprognoserna inte förutspår varmare väderlek förrän i mitten av månaden.
Se priserna timme för timme ››

Också terminspriserna förväntas ligga relativt stilla den närmaste tiden då den kalla våren håller uppe de närmaste terminerna. Terminerna längre fram kan komma att sjunka något när snösmältningen kommer igång.

DAGENS ELMIX, uppdaterad 2016-02-23
Fast Effekt-fördelningen är nu: Dec 2017, 50 % • Jan 2018, 50 % • Feb 2018, 50%.

Har du inte Elmixen – kolla här vad du kunde ha sparat ››

Spotpriserna, förra veckans pris inom parantes
SE 1 – 29,9 öre/kWh (33,9)  SE 2 – 29,9 öre/kWh (33,9) 
SE 3 – 29,9 öre/kWh (33,9)  SE 4 – 29,9 öre/kWh (33,9)

Terminspriserna
Kvartal 3 2017
, förra veckans pris Q2 inom parantes
SE 1 26,5 öre/kWh (26,6)  SE 2 – 26,2 öre/kWh (26,3) 
SE 3 – 27,1 öre/kWh (27,2)  SE 4 – 27,6 öre/kWh (27,7)

Helår, 2017, förra veckans pris inom parantes
SE 1 27,1 öre/kWh (27,1)  SE 2 – 26,9 öre/kWh (26,9) 
SE 327,9 öre/kWh (27,8)  SE 4 – 28,5 öre/kWh (28,5)
Nordpools priser – exkl skatter och avgifter.