Mindre vattenkraft, mer export = högre priser

Analys vecka 16

Spotpriserna steg i enlighet med prognoserna under förra veckan på grund av minskad vattenkraftsproduktion och ökad export. En relativt stabil förbrukning och ökad produktion från både kärn- och vindkraft höll nere prisökningarna. Mot slutet på veckan sjönk dock priserna något.

Terminspriserna steg något. Den kalla väderleken och högre kolpriser pressar upp priserna över hela linjen, med störst påverkan på de närmaste terminerna.

Prognos vecka 17
Spotpriserna stiger troligen något ytterligare denna vecka då produktionen från de förnybara energikällorna vind och vatten förväntas sjunka ytterligare. Olkiluoto 1 i Finland stängs ner för underhåll, så även produktion från kärnkraften minskar. Dagens spotpris ligger nu på nästan samma nivå som tisdag förra veckan.
Se priserna timme för timme ››

Terminspriserna
stiger troligen ytterligare denna vecka då den kalla väderleken skjuter fram snösmältningen. De stora snömängderna kommer att ge bra inflöde i vattenmagasinen, men detta kommer inte att påverka priserna förrän snösmältningen tar fart.

DAGENS ELMIX, uppdaterad 2016-02-23
Fast Effekt-fördelningen är nu: Dec 2017, 50 % • Jan 2018, 50 % • Feb 2018, 50%.

Har du inte Elmixen – kolla här vad du kunde ha sparat ››

Spotpriserna, förra veckans pris inom parantes
SE 1 – 33,9 öre/kWh (34,4)  SE 2 – 33,9 öre/kWh (34,4) 
SE 3 – 33,9 öre/kWh (34,4)  SE 4 – 33,9 öre/kWh (34,5)

Terminspriserna
Kvartal 3 2017
, förra veckans pris Q2 inom parantes
SE 1 26,6 öre/kWh (25,6)  SE 2 – 26,3 öre/kWh (25,6) 
SE 3 – 27,2 öre/kWh (26,2)  SE 4 – 27,7 öre/kWh (26,9)

Helår, 2017, förra veckans pris inom parantes
SE 1 27,1 öre/kWh (26,8)  SE 2 – 26,9 öre/kWh (26,7) 
SE 327,8 öre/kWh (27,7)  SE 4 – 28,5 öre/kWh (28,1)
Nordpools priser – exkl skatter och avgifter.