Kall väderlek ger högre priser

Analys vecka 15

Spotpriserna sjönk inte som förutspåtts då den kalla väderleken höll uppe förbrukningen. Även ett oplanerat stopp av Forsmark 3 och lägre vindproduktion än planerat höll uppe spotpriserna.

Terminspriserna steg över hela linjen strax före påsk, både på grund av kalla väderprognoser och högre kolpriser.

Prognos vecka 16
Spotpriserna stiger något igen denna vecka då väderleken blir både kall och torr. Förbrukningen förväntas stiga ytterligare och exporten öka.
Se priserna timme för timme ››

Terminspriserna
stiger troligen ytterligare denna vecka. Den kalla väderleken och högre kolpriser pressar upp priserna över hela linjen..

DAGENS ELMIX, uppdaterad 2016-02-23
Fast Effekt-fördelningen är nu: Dec 2017, 50 % • Jan 2018, 50 % • Feb 2018, 50%.

Har du inte Elmixen – kolla här vad du kunde ha sparat ››

Spotpriserna, förra veckans pris inom parantes
SE 1 – 34,4 öre/kWh (21,5)  SE 2 – 34,4 öre/kWh (21,5) 
SE 3 – 34,4 öre/kWh (21,5)  SE 4 – 34,5 öre/kWh (21,5)

Terminspriserna
Kvartal 3 2017
, förra veckans pris Q2 inom parantes
SE 1 25,6 öre/kWh (25,5)  SE 2 – 25,6 öre/kWh (25,5) 
SE 3 – 26,2 öre/kWh (26,1)  SE 4 – 26,9 öre/kWh (26,9)

Helår, 2017, förra veckans pris inom parantes
SE 1 26,8 öre/kWh (26,7)  SE 2 – 26,7 öre/kWh (26,6) 
SE 327,7 öre/kWh (27,6)  SE 4 – 28,1 öre/kWh (28,0)
Nordpools priser – exkl skatter och avgifter.