Våren kommer med lägre spotpriser

Analys vecka 14

Spotpriserna sjönk tack vare den milda och blåsiga väderleken. Att Forsmark 3 kom tillbaka i produktion och att andelen icke priskänslig vattenkraft ökade, hjälpte också till att sänka priserna.
Ökad export dämpade i viss mån prissänkningarna. Spotpriserna denna vecka ligger nu på samma nivå som förra året.

Terminspriserna låg relativt stabila. Kvartal 3 har exakt samma pris som veckan innan.

Prognos vecka 15
Spotpriserna kan komma att sjunka ytterligare. Ökad kärnkraftsproduktion, blåsig väderlek och begränsad export håller nere spotpriserna.
Se priserna timme för timme ››

Terminspriserna
går mest troligt åt olika håll. De närmaste terminerna kan komma att stiga på grund av kallare väderprognoser för perioden efter påsk. Detta bromsar avsmältningen och inflödet i vattenmagasinen och pressar upp de närmaste terminerna. Terminerna längre fram kommer mest troligt att sjunka i slutet av veckan.

DAGENS ELMIX, uppdaterad 2016-02-23
Fast Effekt-fördelningen är nu: Dec 2017, 50 % • Jan 2018, 50 % • Feb 2018, 50%.

Har du inte Elmixen – kolla här vad du kunde ha sparat ››

Spotpriserna, förra veckans pris inom parantes
SE 1 – 21,5 öre/kWh (26,1)  SE 2 – 21,5 öre/kWh (26,1) 
SE 3 – 21,5 öre/kWh (26,1)  SE 4 – 21,5 öre/kWh (27,8)

Terminspriserna
Kvartal 3 2017
, förra veckans pris Q2 inom parantes
SE 1 25,5 öre/kWh (25,5)  SE 2 – 25,5 öre/kWh (25,5) 
SE 3 – 26,1 öre/kWh (26,1)  SE 4 – 26,9 öre/kWh (26,9)

Helår, 2017, förra veckans pris inom parantes
SE 1 26,7 öre/kWh (26,4)  SE 2 – 26,6 öre/kWh (26,3) 
SE 327,6 öre/kWh (27,3)  SE 4 – 28,0 öre/kWh (27,7)
Nordpools priser – exkl skatter och avgifter.