Blåsigt och milt väder sänker priserna

Analys vecka 11

Spotpriserna sjönk i enlighet med prognoserna. Bra vindproduktion och sjunkande förbrukning minskade behovet av priskänslig vattenkraftsproduktion. Därmed sjönk spotpriserna under veckan.

Terminspriserna utvecklades tvärt emot prognoserna. De närmaste terminerna steg då de långsiktiga väderprognoserna förutspår torrare väderlek. Terminerna längre fram sjönk dock något trots osäkerheten på kolmarknaden..

Prognos vecka 12
Spotpriserna kan komma att vända uppåt igen då produktionen från vind och icke priskänslig vattenkraft minskar.
Se priserna timme för timme ››

Terminspriserna
ser ut att ligga relativt stabila den närmaste tiden och inga stora rörelser förväntas.

DAGENS ELMIX, uppdaterad 2016-02-23
Fast Effekt-fördelningen är nu: Dec 2017, 50 % • Jan 2018, 50 % • Feb 2018, 50%.

Har du inte Elmixen – kolla här vad du kunde ha sparat ››

Spotpriserna, förra veckans pris inom parantes
SE 1 – 25,5 öre/kWh (27,7)  SE 2 – 25,5 öre/kWh (27,7) 
SE 3 – 25,5 öre/kWh (27,7)  SE 4 – 25,5 öre/kWh (29,0)

Terminspriserna
Kvartal 2 2017
, förra veckans pris inom parantes
SE 1 25,1 öre/kWh (24,9)  SE 2 – 25,1 öre/kWh (24,9) 
SE 3 – 25,4 öre/kWh (24,9)  SE 4 – 26,2 öre/kWh (26,2)

Helår, 2017, förra veckans pris inom parantes
SE 1 26,5 öre/kWh (26,7)  SE 2 – 26,4 öre/kWh (26,6) 
SE 327,3 öre/kWh (27,5)  SE 4 – 27,8 öre/kWh (28,1)
Nordpools priser – exkl skatter och avgifter.