Mildare väder dämpar prishöjningarna

Analys vecka 10

Spotpriserna steg under förra veckan och vände nedåt igen under veckoslutet. Förväntningar om mildare väderlek och mer vindproduktion var de största faktorerna.

Terminspriserna sjönk något över hela linjen, där de närmaste terminerna sjönk mest. Mildare väder och mycket nederbörd förbättrar den hydrologiska balansen och sätter press på priserna. Vi ser redan i dag tisdag betydligt lägre priser än förra veckan.

Prognos vecka 11
Spotpriserna fortsätter troligen nedåt då vädret blir mer vårlikt. Temperaturen förväntas vara varmare än normalt den kommande veckan samtidigt som vindproduktionen ökar igen.
Se priserna timme för timme ››

Terminspriserna
kommer troligen att gå åt olika håll. De närmaste terminerna sjunker på grund av den alltmer förbättrade hydrologiska balansen. För terminerna längre fram ger ökande kolpriser i Kina en ökad risk för högre priser.

DAGENS ELMIX, uppdaterad 2016-02-23
Fast Effekt-fördelningen är nu: Dec 2017, 50 % • Jan 2018, 50 % • Feb 2018, 50%.

Har du inte Elmixen – kolla här vad du kunde ha sparat ››

Spotpriserna, förra veckans pris inom parantes
SE 1 – 27,7 öre/kWh (39,7)  SE 2 – 27,7 öre/kWh (39,7) 
SE 3 – 27,7 öre/kWh (39,7)  SE 4 – 29,0 öre/kWh (39,7)

Terminspriserna
Kvartal 2 2017
, förra veckans pris inom parantes
SE 1 24,9 öre/kWh (27,8)  SE 2 – 24,9 öre/kWh (27,8) 
SE 3 – 24,9 öre/kWh (27,8)  SE 4 – 26,2 öre/kWh (29,0)

Helår, 2017, förra veckans pris inom parantes
SE 1 26,7 öre/kWh (28,3)  SE 2 – 26,6 öre/kWh (28,2) 
SE 327,5 öre/kWh (29,3)  SE 4 – 28,1 öre/kWh (30,0)
Nordpools priser – exkl skatter och avgifter.