Låg produktion från vindkraft ger högre priser

Analys vecka 9

Spotpriserna steg som förutspåtts förra veckan. Låg vindproduktion och ökad produktion från priskänslig vattenkraft pressade upp priserna. Prishöjningarna dämpades till viss del av minskad förbrukning.

Terminspriserna gick åt olika håll. De närmaste terminerna steg på grund av kalla och torra väderprognoser. Terminerna längre fram, för 2018 och 2019, sjönk på grund av sjunkande kolpriser.

Prognos vecka 10
Spotpriserna fortsätter uppåt. Något som vi ser idag tisdag med priser som ligger 10 öre över förra veckans nivå. Den kallare väderleken driver upp förbrukningen. Låg produktion från vindkraft, minskad export och hög produktion från priskänslig vattenkraft pressar upp spotpriserna.
Se priserna timme för timme ››

Terminspriserna
kommer troligen att bete sig som förra veckan. De närmaste terminerna stiger något på grund av kall väderlek och svag hydrologisk balans. Terminerna längre fram pressas nedåt av sjunkande kol- och CO2-priser.

DAGENS ELMIX, uppdaterad 2016-02-23
Fast Effekt-fördelningen är nu: Dec 2017, 50 % • Jan 2018, 50 % • Feb 2018, 50%.

Har du inte Elmixen – kolla här vad du kunde ha sparat ››

Spotpriserna, förra veckans pris inom parantes
SE 1 – 39,7 öre/kWh (29,5)  SE 2 – 39,7 öre/kWh (29,5) 
SE 3 – 39,7 öre/kWh (29,5)  SE 4 – 39,7 öre/kWh (29,5)

Terminspriserna
Kvartal 2 2017
, förra veckans pris inom parantes
SE 1 27,8 öre/kWh (26,8)  SE 227,8 öre/kWh (26,8) 
SE 327,9 öre/kWh (26,8  SE 4 – 29,0 öre/kWh (26,8)

Helår, 2017, förra veckans pris inom parantes
SE 1 28,3 öre/kWh (27,2)  SE 2 – 28,2 öre/kWh (27,2) 
SE 329,3 öre/kWh (28,3)  SE 4 – 30,0 öre/kWh (29,0)
Nordpools priser – exkl skatter och avgifter.