Spotpriserna steg på grund av mindre vind

Analys vecka 3

Spotpriserna hamnade på en högre nivå än tidigare, med en liten pristopp under måndagen. Minskad vindproduktion, hög elkonsumtion trots mild väderlek och minskad kärnkraftsproduktion var orsakerna till detta.

Terminspriserna steg något under veckan på grund av högre priser på kol och utsläppsrätter. Mest steg terminerna längre fram. Varma och våta väderprognoser dämpade prisökningarna på de närmaste terminerna.

Prognos vecka 4
Spotpriserna förväntas sjunka då vädret blir varmare. Priserna på kontinenten förväntas sjunka med högre vindproduktion där. Detta påverkar också den nordiska elmarknaden. Vi ser detta idag, onsdag.
Se priserna timme för timme ››

Terminspriserna kan komma att stiga ytterligare på grund av högre kolpriser. De närmaste tre veckorna ser ut att bli relativt varma och våta. Men under denna del av året kommer detta troligen inte att förbättra den hydrologiska balansen i någon högre grad, men prisökningarna på de närmaste terminerna kommer att dämpas.

DAGENS ELMIX, uppdaterad 2016-02-23
Fast Effekt-fördelningen är nu: Feb 2017, 50 % • Dec 2017, 50 % • Jan 2018, 50 %

Har du inte Elmixen – kolla här vad du kunde ha sparat ››

Spotpriserna, förra veckans pris inom parantes
SE 1 – 27,8 öre/kWh (30,8)  SE 2 – 27,8 öre/kWh (30,8) 
SE 3 – 28,3 öre/kWh (32,6)  SE 4 – 31,1 öre/kWh (47,4)

Terminspriserna
Kvartal 2 2017
, förra veckans pris inom parantes
SE 1 24,4 öre/kWh (23,2)  SE 224,4 öre/kWh (23,2) 
SE 324,6 öre/kWh (23,4)  SE 4 – 25,0 öre/kWh (23,8)

Helår, 2017, förra veckans pris inom parantes
SE 1 26,6 öre/kWh (25,7)  SE 226,6 öre/kWh (25,7) 
SE 327,5 öre/kWh (26,6)  SE 4 – 27,9 öre/kWh (27,0)
Nordpools priser – exkl skatter och avgifter.