Mildare väder förbättrar den hydrologiska balansen

Analys vecka 2

Spotpriserna höll sig relativt stabila förra veckan. Hög vindproduktion och förhållandevis mild väderlek höll nere priserna.

Terminspriserna låg också stabila, de närmaste terminerna sjönk något på grund av att de långsiktiga väderprognoserna förutspår mildare väderlek än de tidigare prognoserna.

Prognos vecka 3
Spotpriserna förväntas sjunka tillbaka igen efter måndagens pristopp (46,7) när vädret blir mildare igen. Men priserna kommer troligen att ligga något högre än förra veckan då exporten till kontinenten kommer att öka. Kall väderlek och höga priser på kontinenten påverkar också den nordiska elmarknaden, samt som synes även prisområde 4.
Se priserna timme för timme ››

Gällande terminspriserna så ser det olika ut för de långa respektive korta terminerna. De närmaste priserna förväntas sjunka något då väderprognoserna nu förutspår mildare väderlek och större inflöde i vattenmagasinen. Terminerna längre fram kan däremot komma att stiga på grund av högre kolpriser.

DAGENS ELMIX, uppdaterad 2016-02-23

Fast Effekt-fördelningen är nu:   Jan 2017, 50 % • Feb 2017, 50 % • Dec 2017, 50 %
Har du inte Elmixen – kolla här vad du kunde ha sparat ››

Spotpriserna, förra veckans pris inom parantes
SE 1 – 30,8 öre/kWh (28,2)  SE 2 – 30,8 öre/kWh (28,2) 
SE 3 – 32,6 öre/kWh (28,2)  SE 4 – 47,4 öre/kWh (29,3)

Terminspriserna
Kvartal 2 2017
, förra veckans pris inom parantes
SE 1 23,2 öre/kWh (24,5)  SE 223,2 öre/kWh (24,5) 
SE 323,4 öre/kWh (24,9)  SE 4 – 23,8 öre/kWh (25,3)

Helår, 2017, förra veckans pris inom parantes
SE 1 25,7 öre/kWh (27,1)  SE 225,7 öre/kWh (27,1) 
SE 326,6 öre/kWh (27,9)  SE 4 – 27,0 öre/kWh (28,4)
Nordpools priser exkl skatter och avgifter.