Spotpriset ligger stabilt i början av 2017

Analys vecka 1

Spotpriserna höll sig kvar på ungefär samma nivå, trots prognoser om högre priser, tack vare mildare väderlek.

Terminspriserna sjönk också tillbaka något under första veckan av 2017. Både mild väderlek och sjunkande CO2-priser spelade in.

Prognos vecka 2
Spotpriserna förväntas ligga stabila denna vecka, men kan komma att stiga med kallare väderlek och ökad förbrukning längre fram i månaden.
Se priserna timme för timme ››

Terminspriserna förväntas också ligga stabila denna vecka. De långa väderprognoserna förutspår kallare väder, något som då kan vända kurvan uppåt.

DAGENS ELMIX, uppdaterad 2016-02-23

Fast Effekt-fördelningen är nu:   Jan 2017, 50 % • Feb 2017, 50 % • Dec 2017, 50 %
Har du inte Elmixen – kolla här vad du kunde ha sparat ››

Spotpriserna, förra veckans pris inom parantes
SE 1 – 28,2 öre/kWh (30,1)  SE 2 – 28,2 öre/kWh (30,1) 
SE 3 – 28,2 öre/kWh (30,1)  SE 4 – 29,3 öre/kWh (30,1)

Terminspriserna
Kvartal 2 2017
, förra veckans pris inom parantes
SE 1 24,5 öre/kWh (24,8)  SE 224,5 öre/kWh (24,8) 
SE 324,9 öre/kWh (25,3)  SE 4 – 25,3 öre/kWh (25,6

Helår, 2017, förra veckans pris inom parantes
SE 1 27,1 öre/kWh (27,9)  SE 227,1 öre/kWh (27,9) 
SE 327,9 öre/kWh (28,5)  SE 4 – 28,4 öre/kWh (28,8)