Spotpriset förväntas stiga efter helgerna

Analys vecka 51-52

Spotpriserna höll sig kvar på ungefär samma nivå som veckan före jul på grund av minskad efterfrågan under helgerna. Med undantag för prisområde 4 som sjönk rejält och lade sig på samma nivå som de övriga.

Terminspriserna steg något före jul och låg relativt stabila under mellandagarna. Kvartal ett 2017 steg dock något under mellandagarna. Från och med denna rapport visar vi kvartal två 2017, där priserna är betydligt lägre än kvartal ett 2017.

Prognos vecka 1
Spotpriserna kommer troligen att stiga igen när jul och nyårsledigheterna är slut och efterfrågan ökar, trots att vädret samtidigt förväntas bli varmare igen.
Se priserna timme för timme ››

Terminspriserna förväntas sjunka igen, mest på grund av för årstiden milda väderprognoser, men även lägre CO2-priser spelar in.

DAGENS ELMIX, uppdaterad 2016-02-23

Fast Effekt-fördelningen är nu:   Jan 2017, 50 % • Feb 2017, 50 % • Dec 2017, 50 %
Har du inte Elmixen – kolla här vad du kunde ha sparat ››

Spotpriserna, pris v 51, inom parantes
SE 1 – 30,1 öre/kWh (31,9)  SE 2 – 30,1 öre/kWh (31,9)) 
SE 3 – 30,1 öre/kWh (31,9)  SE 4 – 30,1 öre/kWh (40,4)

Terminspriserna
Kvartal 2 2017
, pris v 51, kvartal 1, inom parantes
SE 1 24,8 öre/kWh (31,4)  SE 224,8 öre/kWh (31,4) 
SE 325,3 öre/kWh (31,79)  SE 4 – 25,6 öre/kWh (32,1)

Helår, 2017, pris v 51 inom parantes
SE 1 27,9 öre/kWh (24,7)  SE 227,9 öre/kWh (24,9) 
SE 328,5 öre/kWh (25,9)  SE 4 – 28,8 öre/kWh (26,5)