Mildare väder ger lägre priser

Detta är den sista Marknadsrapporten för 2016, så vi vill passa på att önska
alla en God Jul och ett Gott Nytt År.

Analys vecka 50
Spotpriserna steg som förväntat under veckan på grund av kallt väder i hela landet. Dessutom togs kärnkraftverken Olkiluoto 2 och Oskarshamn 3 ur drift, samtidigt som exporten till Tyskland var hög.

Terminspriserna följde inte helt och hållet prognosen om stigande priser. De närmaste prognoserna sjönk medan terminerna längre fram steg något. De förväntade prisökningarna dämpades av varma väderprognoser. Högre bränslepriser och en försvagad EURO jämfört med USD höll uppe priserna på de längre terminerna.

Prognos vecka 51
Spotpriserna kommer troligen att sjunka denna vecka, något vi ser redan i dag tisdag. Julen och varmare väderlek gör att efterfrågan minskar. Kärnkraftsproduktionen förväntas öka och exporten till Tyskland minska. Sammantaget gör detta att spotpriserna kommer att sjunka relativt mycket. 
Se priserna timme för timme ››

Terminspriserna förväntas också sjunka då de långsiktiga väderprognoserna förutspår varm väderlek in i januari. Prissättningen verkar baseras på en varm och våt vinter. Även den hydrologiska balansen förväntas sakta bli bättre, dock från en relativ låg nivå.

DAGENS ELMIX, uppdaterad 2016-02-23

Fast Effekt-fördelningen är nu:   Jan 2017, 50 % • Feb 2017, 50 % • Dec 2017, 50 %
Har du inte Elmixen – kolla här vad du kunde ha sparat ››

Spotpriserna, förra veckans pris inom parantes
SE 1 – 31,9 öre/kWh (39,7)  SE 2 – 31,9 öre/kWh (39,7) 
SE 3 – 31,9 öre/kWh (39,7)  SE 4 – 40,4 öre/kWh (42,2)

Terminspriserna
Kvartal 1 2017
, förra veckans pris inom parantes
SE 1 – 31,4 öre/kWh (33,4)  SE 2 – 31,4 öre/kWh (33,4) 
SE 3 – 31,9 öre/kWh (33,7)  SE 4 – 32,1 öre/kWh (34,0)

Helår, 2017, förra veckans pris inom parantes
SE 1 24,7 öre/kWh (24,4)  SE 224,9 öre/kWh (24,5) 
SE 325,9 öre/kWh (25,5)  SE 4 – 26,5 öre/kWh (26,1)