Bra vind- och vattenkraftsproduktion höll nere priserna

Analys vecka 49
Spotpriserna sjönk under veckan tack vare god tillgång och låg efterfrågan. Både kärnkraft och vindkraft producerade bra, vilket gjorde att exporten ökade och behovet av prisdrivande vattenkraft minskade

Terminspriserna sjönk något i början av veckan och stoppade sedan upp. De närmaste terminerna steg på grund av kall och torr väderlek, samt även på grund av högre bränslepriser. Även en svagare EUR jämfört med USD spelade in.

Prognos vecka 50
Spotpriserna förväntas stiga denna vecka med kallare väderlek och ökad efterfrågan. Samtidigt är prognosen att vind- och vattenkraftsproduktionen kommer att minska. Exporten till Tyskland kommer troligen att vara fortsatt hög, då deras vindproduktion kommer att vara låg.  Se priserna timme för timme ››

Terminspriserna kommer mest troligt att stiga ytterligare. Visserligen är de långa väderprognoserna relativt varma men den hydrologiska balansen ligger fortfarande lägre än önskvärt. Inga förbättringar är i sikte förrän efter årsskiftet. Högre kol- och gaspriser hjälper också till att pressa upp terminspriserna.

DAGENS ELMIX, uppdaterad 2016-02-23

Fast Effekt-fördelningen är nu:   Jan 2017, 50 % • Feb 2017, 50 % • Dec 2017, 50 %
Har du inte Elmixen – kolla här vad du kunde ha sparat ››

Spotpriserna, förra veckans pris inom parantes
SE 1 – 39,7 öre/kWh (30,2)  SE 2 – 39,7 öre/kWh (30,2) 
SE 3 – 39,7 öre/kWh (30,2)  SE 4 – 42,2 öre/kWh (30,2)

Terminspriserna
Kvartal 1 2017
, förra veckans pris inom parantes
SE 1 – 33,4 öre/kWh (32,5)  SE 2 – 33,4 öre/kWh (32,5) 
SE 3 – 33,7 öre/kWh (32,5)  SE 4 – 34,0 öre/kWh (32,9)

Helår, 2017, förra veckans pris inom parantes
SE 1 24,4 öre/kWh (23,1)  SE 224,5 öre/kWh (23,5) 
SE 325,5 öre/kWh (24,1)  SE 4 – 26,1 öre/kWh (24,8)