Bra vind- och vattenkraftsproduktion höll nere priserna

Analys vecka 46
Spotpriserna steg inte som förutspåtts, utan sjönk något ytterligare. Vindproduktionen och den ej priskänsliga vattenkraftsproduktionen ökade, vilket höll nere priserna.

Terminspriserna sjönk något på grund av blötare väderprognoser och lägre priser i Tyskland..

Prognos vecka 47
Spotpriserna kommer troligen att stiga igen. Något kallare väderlek, minskad vindproduktion och ökad produktion från priskänslig vattenkraft är de främsta orsakerna. Sammantaget bäddar detta för högre spotpriser.  Se priserna timme för timme ››

Terminspriserna kan komma att sjunka ytterligare. Den hydrologiska balansen förbättras sakta, de långsiktiga väderprognoserna är relativt varma och bränslepriserna ligger stabila. Därför pekar allt mot lägre terminspriser även denna vecka.

DAGENS ELMIX, uppdaterad 2016-02-23
Fast Effekt-fördelningen är nu:  Dec 2016, 50 % • Jan 2017, 50 % • Feb 2017, 50 %
Har du inte Elmixen – kolla här vad du kunde ha sparat ››

Spotpriserna, förra veckans pris inom parantes
SE 1 – 34,2 öre/kWh (38,4)  SE 2 – 34,2 öre/kWh (38,4) 
SE 3 – 34,2 öre/kWh (38,4)  SE 4 – 34,2 öre/kWh (38,4)

Terminspriserna
Kvartal 1 2017
, förra veckans pris inom parantes
SE 1 36,9 öre/kWh (37,9)  SE 236,9 öre/kWh (37,9) 
SE 337,1 öre/kWh (38,2)  SE 4 – 37,9 öre/kWh (38,9)

Helår, 2017, förra veckans pris inom parantes
SE 1 30,2 öre/kWh (30,8)  SE 230,2 öre/kWh (30,8) 
SE 330,5 öre/kWh (31,1)  SE 4 – 31,4 öre/kWh (32,0)