Kall och torr väderlek lyfter priserna

Analys vecka 46
Spotpriserna sjönk som förutspåddes i förra veckans Marknadsrapport då väderleken blev mildare och förbrukningen minskade. Dessutom ökade produktionen från både vind och kärnkraft, och den priskänsliga delen av vattenkraftproduktionen minskade drastiskt. 

Terminspriserna sjönk under veckan på grund av sjunkande kolpriser och mildare väderlek.

Prognos vecka 47
Spotpriserna kommer troligen att stiga något igen efter två veckor med sjunkande priser. Vind- och ej priskänslig vattenkraftsproduktion förväntas minska och exporten kommer att öka. Sammantaget bäddar detta för högre spotpriser.   Se priserna timme för timme ››

Terminspriserna ser ut att ligga stabila denna vecka. De långa väderprognoserna förutspår att vädret sakta men säkert blir kallare under december. Prisökningarna på grund av detta hålls tillbaka av låga kolpriser och förväntningar om lägre CO2-priser.

DAGENS ELMIX, uppdaterad 2016-02-23
Fast Effekt-fördelningen är nu:  Dec 2016, 50 % • Jan 2017, 50 % • Feb 2017, 50 %
Har du inte Elmixen – kolla här vad du kunde ha sparat ››

Spotpriserna, förra veckans pris inom parantes
SE 1 – 38,4 öre/kWh (42,1)  SE 2 – 38,4 öre/kWh (42,1) 
SE 3 – 38,4 öre/kWh (42,1)  SE 4 – 38,4 öre/kWh (42,1)

Terminspriserna
Kvartal 1 2017
, förra veckans pris inom parantes
SE 1 37,9 öre/kWh (45,3)  SE 237,9 öre/kWh (45,3) 
SE 338,2 öre/kWh (45,3)  SE 4 – 38,9 öre/kWh (46,3)

Helår, 2017, förra veckans pris inom parantes
SE 1 30,8 öre/kWh (36,2)  SE 230,8 öre/kWh (36,2) 
SE 331,1 öre/kWh (36,5)  SE 4 – 32,0 öre/kWh (37,4)