Kall och torr väderlek lyfter priserna

Analys vecka 45
Spotpriserna steg, men inte så mycket som förutspåddes trots den kalla väderleken.

Terminspriserna steg under veckan, men dämpades i slutet på grund av sjunkande kolpriser samt mildare och blötare väderlek.

Prognos vecka 46
Spotpriserna kommer troligen att sjunka tillbaks något under veckan då väderleken blir mildare. Då veckans nederbörd till stor del kommer som snö förbättras inte den hydrologiska balansen på kort sikt.  Se priserna timme för timme ››

Terminspriserna kan komma att sjunka ytterligare då den våta och milda väderleken förväntas fortsätta ytterligare en tid. Den hydrologiska balansen förbättras inte omedelbart då en stor del av nederbörden kommer som snö och når inte vattenmagasinen förrän under vårens snösmältning.

DAGENS ELMIX, uppdaterad 2016-02-23
Fast Effekt-fördelningen är nu:  Dec 2016, 50 % • Jan 2017, 50 % • Feb 2017, 50 %
Har du inte Elmixen – kolla här vad du kunde ha sparat ››

Spotpriserna, förra veckans pris inom parantes
SE 1 – 42,1 öre/kWh (54,3)  SE 2 – 42,1 öre/kWh (54,3) 
SE 3 – 42,1 öre/kWh (54,3)  SE 4 – 42,1 öre/kWh (54,3)

Terminspriserna
Kvartal 1 2017
, förra veckans pris inom parantes
SE 1 45,3 öre/kWh (46,2)  SE 245,3 öre/kWh (46,2) 
SE 345,6 öre/kWh (47,0)  SE 4 – 46,3 öre/kWh (47,3)

Helår, 2017, förra veckans pris inom parantes
SE 1 36,2 öre/kWh (37,2)  SE 236,2 öre/kWh (37,2) 
SE 336,5 öre/kWh (37,9)  SE 4 – 37,4 öre/kWh (38,3)