Kall och torr väderlek lyfter priserna

Analys vecka 44
Spotpriserna fortsatte att stiga på grund av den kalla väderleken, den dåliga hydrologiska balansen och minskad finsk kärnkraftsproduktion. För att möta efterfrågan ökade vattenkraftsproduktionen och spotpriserna pressades upp.

Terminspriserna fortsatte att stiga över hela linjen. Då väderprognoserna är både kalla och torra samt att kolpriserna stärks, stiger terminspriserna nu.

Prognos vecka 45
Spotpriserna förväntas stiga även denna vecka då väderleken är fortsatt kall. Ökad import och ökad produktion från priskänslig vattenkraft förväntas pressa upp priserna ytterligare, något vi ser redan idag - tisdag. Se priserna timme för timme ››

Terminspriserna kommer troligen också att stiga ytterligare. Så länge väderleken är både kall och torr fortsätter den hydrologiska balansen att ligga lägre än den för årstiden normala nivån.

DAGENS ELMIX, uppdaterad 2016-02-23
Fast Effekt-fördelningen är nu:  Dec 2016, 50 % • Jan 2017, 50 % • Feb 2017, 50 %
Har du inte Elmixen – kolla här vad du kunde ha sparat ››

Spotpriserna, förra veckans pris inom parantes
SE 1 – 54,3 öre/kWh (44,9)  SE 2 – 54,3 öre/kWh (44,9) 
SE 3 – 54,3 öre/kWh (44,9)  SE 4 – 54,3 öre/kWh (44,9)

Terminspriserna
Kvartal 1 2017
, förra veckans pris inom parantes
SE 1 46,2 öre/kWh (46,0)  SE 246,2 öre/kWh (46,0) 
SE 347,0 öre/kWh (46,8)  SE 4 – 47,3 öre/kWh (47,1)

Helår, 2017, förra veckans pris inom parantes
SE 1 37,2 öre/kWh (36,7)  SE 237,2 öre/kWh (36,8) 
SE 337,9 öre/kWh (37,4)  SE 4 – 38,3 öre/kWh (37,9)