Kall och torr väderlek lyfter priserna

Analys vecka 43
Spotpriserna steg ytterligare då kall och torr väderlek dominerar och förbrukningen ökar.

Terminspriserna steg också, där de närmaste terminerna ökade mest. Torra väderprognoser, kall väderlek och svag hydrologisk balans är de främsta pådrivande faktorerna.

Prognos vecka 44
Spotpriserna kommer troligen att fortsätta stiga då den kalla och torra väderleken pressar upp priserna den närmaste tiden. Se priserna timme för timme ››

Terminspriserna kommer troligen också att stiga ytterligare. De närmaste terminerna förväntas stiga mest på grund av samma orsaker som påverkar spotpriserna.

DAGENS ELMIX, uppdaterad 2016-02-23
Fast Effekt-fördelningen är nu:  Dec 2016, 50 % • Jan 2017, 50 % • Feb 2017, 50 %
Har du inte Elmixen – kolla här vad du kunde ha sparat ››

Spotpriserna, förra veckans pris inom parantes
SE 1 – 44,9 öre/kWh (43,3)  SE 2 – 44,9 öre/kWh (43,3) 
SE 3 – 44,9 öre/kWh (43,3)  SE 4 – 44,9 öre/kWh (43,3)

Terminspriserna
Kvartal 1 2017
, förra veckans pris inom parantes
SE 1 46,0 öre/kWh (41,7)  SE 246,0 öre/kWh (41,7) 
SE 346,8 öre/kWh (42,4)  SE 4 – 47,1 öre/kWh (42,8)

Helår, 2017, förra veckans pris inom parantes
SE 1 36,7 öre/kWh (34,4)  SE 236,8 öre/kWh (34,4) 
SE 337,4 öre/kWh (35,1)  SE 4 – 37,9 öre/kWh (35,5)